Bağımsızlığona Düşkün Artvin İçin “ Bağımsız Aday
Haber
02 Nisan 2023 - Pazar 16:18
 
Bağımsızlığona Düşkün Artvin İçin “ Bağımsız Aday
ARTVİN Haberi
Bağımsızlığona Düşkün Artvin İçin “ Bağımsız Aday

Bağımsızlığona Düşkün Artvin İçin “ Bağımsız Aday Artvin’in Hem İktidar Hem Muhalefetteki Alternatif Milletvekili Olacağım Genç, Donanımlı ve Ankara’da İsim Sahibi Arif Ataman, Bağımsız Milletvekili Adayı Olduğunu Açıkladı Genel seçimler öncesinde siyasi partilerde aday belirleme süreci devam ederken, Ankara bürokrasisinin ve Artvin’in yakından tanıdığı bir isim Arif Ataman, Artvin’den Bağımsız Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Meydan okuma veya Mmarjinal bir adım atma niyeti ile de değil, bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün Artvin halkını mecliste herhangi bir siyasi partiye bağlı veyaolmadan, özgürce, lider emri altında olmadan özgürce ve rahatlıkla temsil ederek, Artvin’in ve Artvin halkının sorunlarını ve menfaatlerini güçlü bir şekilde gerektiğinde bir iktidar milletvekili gibi gerektiğinde de bir muhalefet vekili gibi hareket ederek tarafsız bakış ile savunacak milletvekili olabilmek için yola çıktığını anlatan Ataman, bilgi birikimi, donanımı, geçmişi ve gençliğin dinamizmi ile bu göreve her açıdan hazır olduğuna inandığını açıkladı. Artvin Bağımsız Milletvekili adayı Arif Ataman, Artvin basınına Gazeteci Tolga Gül’e özel açıklamalarda bulunarak neden bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Artvin Murgul Doğumluyum ve Artvin’den Hiç Kopmadım Öncelikle adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Haliyle bağımsız bir milletvekili adayısınız. Gerçi gerek bürokrasiden gerekse de Artvin ile yakınlığınızdan dolayı sizleri yakından tanıyoruz ama tanımayanlar için bize Arif Ataman’ı tanıtır mısınız? Arif Ataman. 1986 Murgul doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Artvin'de tamamladım. Artvin Anadolu Lisesi Ortaokulu bitirdikten sonra Ordu Fen Lisesi'ni kazandım. Ve bu sebeple de Artvin'den ayrıldım Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği için İzmir'e gittim. Lisans eğitimimden sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde araştırma görevlisi akademisyenlik ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimimi yürüttüm. Bu süre zarfında devlet bursu kazandım ve İngiltere'ye program ve proje yönetimi eğitimi alanında mastır eğitimi almak için İngiltere'ye gittim. Yaklaşık bir buçuk yıl İngiltere'deki eğitimimi tamamladıktanm sSonra Türkiye'ye döndüm. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevime bir süre daha devam ettim. 2012 yılından itibaren de BOTAŞ'ta çalışıyorum BOTAŞ'ta mühendis, bölge müdür yardımcılığı ve ddaire başkanlığı ve uluslararası şirketlerde yönetim kurulu görevleriniüyeliği görevlerini yürüttüm. Ülkemizin TANAP, Türkakımı, FSRU gibi çok önemli uluslararası projelerinde ya yer aldım ya da liderlik ettim. Son olarak yaklaşık 5 yıldır yürüttüğüm Uuluslararası pProjeler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı görevinden milletvekili adaylığı için istifa ettim. Ülkem Bana Çok Emek Verdi, Benim Ülkeme Hizmet Borcum Var Neden Milletvekili adayısınız? Biraz önce kendimden bahsederken ülkemde Önemli bir eğitim imkanına sahip olduğumu düşünüyorum. Bu benim ifade ettiğim sahip olduğum iimkanlara ve bulunduğum pozisyonda sahip olmak isteyen milyonlarca insan var. Bunların tamamına ülkem ve milletim milletimin vermiş olduğu vergilerle devletimin sunduğu imkanlar sayesinde erişebildim. Ortaokul ve liseyi yatılı okudum. Yani İngiltere'de devlet burslu sayesinde okudum. Ortaokul ve liseyi ben yatılı okudum. İngiltere'de eğitim alırken NASA'ya gitme fırsatım oldu. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstronterog’un ekip arkadaşı olan Bbuzz Aldrin ile'ine tanışma fırsatı elde ettim. Hem eğitimim hem de kamu görevim nedeniyle 25’ten fazla ülke, 100’den fazla uluslararası şirketlerle çalışma fırsatı yakalayarak dünyayı tanıma imkanı yakaladım. Bunlar benim çok kıymetli sahip olduğum deneyimler.şeyler. Ancak ben hem dünya görüşüm hem de dini görüşüm şunu söyler: İHani insanlar sadece elde ettiği gelirler üzerindenmal varlığından değil, zekat vermeli değil edinmiş olduğu bilgi,yi tecrübe, görgü, eğitim ve , ilmin bütün bunların de zekatını vermelidir. da ödemeli. Ben de bugüne kadar edinmiş olduğum bütün bu kazanımların bilginin, tecrübe zekatını vererek vefa borcumu ödemek istiyorum. Politikaya atıldım çünkü yeni yüzyılda Artvin’in ve Türkiye’nin nasıl olması gerektiği hakkında önemli fikirlerim var ve bunları gerçekleştirmek için de enerjim var. nin artık bu memlekete, bu vatana daha geniş alanda hizmet edebilmesi için hani bir çeşit sahip olduklarımın vefasını, zekatını ödemek için bu yola girdim. Ülkemizde Bağımsız ve Özgür Konuşabilecek Bağımsız Milletvekillerine İhtiyaç Olduğuna İnanıyorum Herhangi bir siyasi parti tercih etmeden, bağımsız aday olma nedenlerinizi öğrenebilir miyim? BGenelde ben bu yola ilk çıktığımda genellikle bir sorulan soru ya partiden aday adayı olmak daha kolay ve önemli senin için daha avantajlı olur gibi bir çok tavsiye, yorum vardı. Bugün sahip olduğukmlarım açısından kariyer ve profilime bakarsanız bir partiden aday adayı olmak evet belki daha kariyer ve menfaat için daha avantajlı olabilir. Lakin ben milletvekilliğini bir kariyer veya menfaat aracı olarak görmüyorum. Ayrıca halihazırdaki ana akım siyasetinin kalıplarına, sınırlarına sığmıyorum. Eğer, Artvin’i Ülkemizi yeni yüzyılda birlikte inşa edeceksek yeni bir dil oluşturmamız gerekiyor ve politikaları değiştirmek zorundayız. Kullanılan söylemler yarına değil düne ait söylemler. Modern dünya, bilim demek, çeşitlilik demektir ve demokrasimizde böyle olmak zorunda. Bağımsızlığı tercih etmemin temel nedeni de çeşitliliği sağlamak. Ülkenin bağımsız, özgür konuşabilen, düşünebilen, eğriye eğri, doğruya doğru, iyi olana iyi diyen, eleştirilmesi gerekeni eleştiren insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. ediğim için ve hali hazırdaki ana akım siyasi partilerin benim düşüncelerime, fikirlerime birebir örtüşmediği için bir partiden aday adayı olmak istemedim. Bağımsızlığı tercih etmemin temel nedeni de ülkenin bağımsız, özgür konuşabilen, düşünebilen, eğriye eğri, doğruya doğru, iyi olana iyi, eleştirilmesi gerekene, eleştiren insanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın Sorununu Çözmek İçin Her Kapıyı Açacak, Özgürce Sorunları Dile Getirecek Bir Milletvekili Olacağım Siz Bağımsız Milletvekili Olunca Nasıl Bir Milletvekilliği portföyü çizeceksiniz? Bugün baktığınızda ana akım siyasetteki aktörler olayın salt ne olduğundan ziyade bulundukları pozisyona göre değerlendiriliyorlar. Yani eğer yapılan iş iktidar tarafından yapıldıysa örnek veriyorum. O üç birimse iktidar bunu altı, a. Aynı iş üç birimlik iş muhalefet tarafından sıfır olarak anlatılıyor. Yani olayın objektif, olduğu gibi söylenmesi bugün pek mümkün değil. Bu hem basında hem parti sözcüleri tarafından ya da vekiller tarafından veya siyasetçiler tarafından hep aynı. Tabii ki bunları o kişiler bilmiyor, . Bunu tahlil edemiyor, tespit edemiyor değiller. ama giymiş oldukları gömlek üÜzerlerindeki etiket, bulundukları pozisyon konum bunu gerektirdiği için bunu söylüyorlar. Bu da halkımızın doğru ve gerçeğe ulaşmasını engelliyor. Oysa ki olaylar objektif ve bBen bağımsız olarak olayların salt tahlil edilmeli,mesini, değerlendirilmesini yaparak iyi kısmının iyi olduğunutakdir edilmeli, eksik kısmı varsa ortaya konmalı,, onun ne olduğunu veya yapılan şeyin memleket için in faydalı sına olmadığı görülürse doğrusu ortaya konarak itiraz edilmeli. Bütün bunların objektif olarak parti, örgüt ve lider ne der kaygısı olmaksızın kanaatine varırsam da üzerimde herhangi bir gömlek olmaksızın bağımsız bunun dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bağımsız aday olarak Artvin’in yerel yönetim ve otoriteleriyle birlikte çalışacağım, birlikte projeler geliştireceğiz, sorunlara birlikte çözüm bulacağız. Parti ayrımı olmaksızın onların ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması hususunda bürokrasiyi iyi tanıyan biri olarak bizzat takip edeceğim. Gençlerin nitelikli işe sahip olması için , yaş almışların daha huzurlu ve konforlu yaşaması için, dönemsel değil daimi istihdam sağlamak için, daha iyi sosyal yaşam için, göç etmek zorunda kalmamak için projeler gerçekleştireceğim. Bunlar için yerelle ve yerinden çalışacağım. İlerleyen günlerde bunları nasıl yapacağımı ve Artvin için koyduğum vizyonu, projeler ve önerilerimle daha detaylı anlatacağım. ve bu gömleğe, bu güce, bu özgürlüğe sahip olmak için bağımsız milletvekiliyim. Marjinal Bir Adım Atmak İçin Değil, Özgür Kalabilmek İçin Bağımsız Adayım Günümüz koşullarında bağımsız milletvekili adaylığı marjinal bir adım ve büyük bir cesaret işi. Bu durum sizi zorlamayacak mı? Bağımsız milletvekilliği konusu karar vermesi zor bir süreçtir. Vatandaşımız bağımsız bir vekilliği maalesef ki bir marjinal hareket olarak nitelendiriyor. Çünkü bugüne kadarki örnekler öyle olmuş. Bir Ya bir meydan okuma olmuş ya da marjinal hareket temsilcisi olmuş. Ben kendimi o şekilde nitelendirmiyorum. Bu benimkisi bir protest veya marjinal hareket ya da siyasi partilere bir meydan okuma değil. Siyasi partilere ya ben bağımsız da seçilebilirim değil. Burada bağımsız hareket etmemdeki temel neden söylediğim gibi özgür olabilmek. Yani benim düşüncelerimin, tespit velerimi, tahlillerimin, değerlendirmelerimin işte parti politikasına uymuyor, veya daha önceki söylemlerle uyuşmuyor, bulunduğumuz pozisyon, bunu gerektirmiyor, aksini gerektiriyor gibi şeylerle filtrelenmesini veya sen o partiye ait olduğun için böyle diyorsun yargısı ile değerlendirilmek istemem. Hiçbirimiz de istememeliyiz; çünkü Ki halkımıza gerçeği ulaştırabilelim, daha kaliteli ve , daha doğru, halkımızın istekleri, doğrultusunda, menfaatleri doğrultusunda hizmet getirebilelim. Bu imkan, kudret ve özgürlüğe sahip olmak için bağımsız milletvekili adayıyım.iyim. Bu nedenle bağımsızlığı seçtim. Kim İktidar Olursa Olsun, Bağımsız Milletvekili Olduğum İçin Artvin’e Hizmet Noktasında Daha Büyük Avantajım Olacaktır Bağımsız Bir Milletvekili Adayı Olarak Artvin’e Hizmet Etme Fırsatını Nasıl Yakalayabileceksiniz? Partilerin şu anda lider gücü çok fazla. Liderin çizdiği çerçevede siyaset yapmak zorundasınız. Söylemleriniz hep buna uymak zorunda. Bu şu eleştiri yapılabilir belki.S Hani siz özgür düşüncenizi parti içinde yapamaz söyleyemez misiniısınız? diye sorulabilir belki. Maalesef parti içinde yaptığınızda özgür düşünceniz yine filtrelenebiliyor, k. Kabul görmeyebiliyor. Bunun örneklerini çok gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Yani Aaynı sesi, aynı etkiyi gösteremez. Aynı sesi, aynı etkiyi gösteremez. Diğer yandan Bbağımsız ötekileştirilemez. EHer tarafla eğer gerçekten bağımsızsanız, objektifseniz gerçekten niyetiniz ve davranışlarınız hizmet etmekse bağımsız bence çok avantajlı bir pozisyon. Çünkü kim iktidar olursa olsun ben Artvin için hizmet edebilirim. Artvin'in menfaatlerini o kişilerle nezdinde savunabilir pozisyonda olacağım. Eğer bir ihtiyaç varsa, iktidar kimse onun kapısına gidip onun elini sıkıp, ya memleketimin buna ihtiyacı var . Bbunu yapalım, bunu memleketime götürelim, bu hizmeti verelim, dediğimde; onlar, benim bir etiketim olmadığından dolayı bir muhalefet ya da diğer taraf olmadığımdan dolayı beni ötekileştirmeyecekler, dinleyecekler, kabul edecekler. Üzerine beraber çalışacağız ve bu hizmeti getireceğiz. Aksini düşündüğümüzde yapılan bir hizmetin eksiklerinin olduğu veya halkın bu konuda menfaatine olmadığı değerlendiriliyorsa halk bunu istemiyorsa tekrardan bir bağımsız ve objektif bir kişi olarakyle kişi kişilikle. İ iktidara gidilip ya bu doğru değil, b. Bundan vazgeç veya şu eksiğini gider diyebilirim. Ama iktidar bunu ısrar eder, kabul etmeyebilir. Kendim, benim bildiğim doğru, . Bbiz bu şekilde yapıyoruz diyebilir. Ve Gerçekten de bunun halkın aleyhine bir durum olduğunu görüyorsak, buna inanıyorsak, bu sefer muhalefete gidip muhalefetle birlik olarak Bunu bunun gerçekleşmemesi için, bunun veya düzeltilmesi için güçlü bir ses olabilirim. Bağımsızlığın böyle bir avantajı var. Artvin Halkı Özgür ve Dinamik Olmayı Sever, Bu Yüzden Bağımsız Milletvekili Adayını Tercih Edecektir. Sonuçta Artvin’de iki tane milletvekili çıkabiliyor. Artvin Neden bir milletvekili tercihini bağımsızdan yana kullanmalı? Yani neden sizi tercih etmeli? Artvin'den iki milletvekili çıkacak. Şu anki siyasi duruma baktığımızda bir ittifak iktidar olacak, diğeri muhalefette kalacak. Şu an hangisinin ne olacağı da net değil. Artvin vekillerinin birinin bunlardan birinin bağımsız bağımsız olması halinde biraz önce anlattığım gibi iİktidar kim olursa olsun memleketi için objektif adilane bir değerlendirmeyle memleket menfaatleri için herkesle konuşabilen, herkesle temas kurabilen bir vekili olacak. Elde var bir. kişi var.seçmesi halinde cepte bir tane kesin kazanmış hali var. İktidar kim olursa olsun memleketi için objektif adilane bir değerlendirmeyle memleket menfaatleri için herkesle konuşabilen, herkesle temas kurabilen bir kişi var. Eğer ikinci milletvekili de iktidar tarafından olan ittifaktan olursa Artvin ikide iki kazanır. Daha da önemlisi bağımsız vekil demek Artvin’in vekili demek hem iktidar hem muhalefet demek. Öteki türlü şimdiki gibi ne iktidar ne muhalefet demek. Artvin’in isteklerinde de sorunlarında da durum malum, görüyoruz. Ama muhalefet tarafından olursa Artvin'in cebinde bir olduğu için en az bir tane kazanmış durumdadır. İki için çalışabilir. O nedenle de bağımsız milletvekilinin olması gerektiğini söylüyorum. Şahsıma bir teveccüh gösterilmesinin nedenlerini sıraladığımda kendimi tanıtırken bahsettiğim üzere kendimi bu konuda her açıdan yeterli görüyorum. Bürokrasiyi tanıyan, bilen, nerede hangi kapının nasıl açılacağına vakıf, bilgi ve birikim noktasında eksiği olmayan, Artvin’i iyi tanıyan ve bugüne kadar bağını hiç koparmamış, proje ve hizmet etme noktasında gerekli beceriye sahip, donanımlı ve genç yeni şeyler söyleyen bir milletvekiline sahip olmayı bütün Artvin’li hemşehrilerimin genel talebi olduğuna inanıyorum. Bu sebeple hemşehrilerimin de bağımsız, özgür ve kendilerinden biri olan Arif Ataman’a destek olacaklarına inanıyorum. Kazanma şansımı düşük değil aksine de çok yüksek görüyorum. Kendimizi iyi anlatacağız, tüm vatandaşlarımız hemşehrilerimle ile temas ederekyüz yüze görüşerek, başarılı bir kampanya dönemi geçiriperek vatandaşlarımızın Artvin halkının teveccühünü kazanacağımz diye düşünüyorum.
Kaynak: Editör:
Etiketler: Bağımsızlığona, Düşkün, Artvin, İçin, “, Bağımsız, Aday,
Yorumlar
Haber Yazılımı